Knutselochtend 2017

Zin in een leuke ochtend?!

 

Wanneer: 11 februari 2017

Hoe laat: Van 10.00 tot 12.00 uur (de deur gaat om 9.45 open)

Waar: In de Kon. Emmaschool (Jacob Catsstraat)

Wie: Voor leden uit groep 1,2,3,4 en 5 van de basisschool

Prijs: 2,50 per persoon (bij binnenkomst het liefst gepast betalen)

We gaan dan iets knutselen, maar we gaan ook gymmen, dus je moet je gymschoenen niet vergeten!!

Oh ja, je mag vriendjes en vriendinnetjes meenemen.

Tot 11 februari!!!

Groetjes GIGA

Kijklessen

Beste ouders/verzorgers en Spartaleden,

Om drukte in de zalen te voorkomen en om te zorgen dat de kinderen optimaal kunnen turnen op hun training, gaan er na de voorjaarsvakantie (vanaf week 9, ma. 27 feb 2017) een aantal dingen veranderen op de lessen:

Allereerst willen wij u erop wijzen dat het niet toegestaan is om met normale schoenen (buiten schoenen) de sportzaal te betreden. Wanneer u op de sportvloer komt, wordt u verzocht uw schoenen uit te doen.

Verder gaan wij (ongeveer)1 keer in de 2 maanden een week met kijk-lessen organiseren. Bij deze kijklessen zijn alle ouders/verzorgers welkom om te komen kijken naar de training van uw zoon of dochter. In het onderstaande overzichtje vindt u de komende kijklessen tot aan de zomervakantie.

Week 11 Maandag 13 maart t/m vrijdag 17 maart

Week 19 Maandag 8 mei t/m vrijdag 12 mei

Week 26 Maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni

Wanneer het geen kijkles is, wordt u verzocht niet voor, tijdens of na* de training in de zaal te komen, (ook niet op de tribune of bank aan de kant van de zaal). Op deze manier kunnen de turn(st)ers niet afgeleid worden en wordt het niet te druk in de zaal. Bij de locatie “sporthal Zuid” kunt u er gebruik van maken om in de kantine te wachten. Bij locatie “Wipstrik” en “Stadshagen” hebben wij deze optie helaas niet, u kunt hier eventueel wachten in een kleedkamer.

* Mocht u vragen hebben voor de train(st)er van de groep van uw zoon of dochter, dan kunt u deze stellen na de training.

We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en we zien u graag op de kijklessen.

Special Olympics

De G-Gym heeft mee gedaan aan de Special Olympics! Ze hebben veel medailles gewonnen en het was erg gezellig!! Toppers!

 

Ggym Ggym

ZTK

Afgelopen zaterdag 25 juni 2016, hebben we weer de Zwolse turnkampioenschappen gehad! Wat heeft iedereen goed zijn best gedaan! Hieronder vind je de uitslagen. Als u op de foto’s klikt, worden ze groter en kunt u het goed lezen. 

Wedstrijd ronde 1 – meisjes

Wedstrijd 1 - 1 Wedstrijd 1 - 2 Wedstrijd 1 - 3 Wedstrijd 1 - 4

Wedstrijd ronde 1 – jongens

Wedstrijd 1 - jongens

Wedstrijd ronde 2

Wedstrijd 2 - 1 Wedstrijd 2 - 2 Wedstrijd 2 - 3

Wedstrijd ronde 3

Wedstrijd 3 - 1 Wedstrijd 3 - 2

Wedstrijd ronde 4

Wedstrijd 4 - 2

Wedstrijd 4 - 1

Agenda ALV – 19 april 2016

De Algemene Ledenvergadering 2015 van Christelijke Gymnastiek Vereniging Sparta wordt gehouden op dinsdag 19 april 2016, aanvang 20:15 uur in de Sporthal Zwolle-Zuid, van der Heijdenstraat 2 Zwolle.

 De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen vorige ALV vergadering

5. Jaarverslag 2015

6. Beleidsvoornemens 2016

7. Financieel Jaarverslag

8. Verslag Kascommissie

9. Voorstel contributieverhoging

10. Verkiezingen bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar: Ineke Steenbergen, secretaris

Aftredend en herkiesbaar: Nynke Schrijver, TL

Aftredend en herkiesbaar: Geraldien van der Spek, lid

Verkiesbaar: Sasja Geels, penningmeester

Verkiesbaar: Margreet Kleinlugtenbeld, secretaris

11. Rondvraag

12. Sluiting

We hopen veel Sparta-leden en ouders/verzorgers te ontmoeten.

Na het vergadergedeelte nodigen wij u uit om samen iets te drinken.

Namens het bestuur van de

Christelijke Gymnastiek Vereniging Sparta,

Ineke Steenbergen

Secretaris

CalibrisCalibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Like ons op facebook!