G-gym

G-Gym richt zich op de motorische ontwikkeling en bewegingspatronen van kinderen met een verstandelijke beperking. Bij G-Gym sport iedereen in het eigen tempo en op het eigen niveau. Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen.

CalibrisCalibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Like ons op facebook!