Contributietabel

Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (zie boven) en per 1e van het komende kwartaal.

Inschrijfgeld alle leden eenmalig € 10,-

Contributie seizoen 2020-2021

Sportvorm              Per kwartaal
Turnen/gym contributie 4 t/m 16 jaar

€ 38,50

Turnen/gym contributie 17 jaar en ouder

€ 44,70

G Gym

€ 47,80

A-selectie

€ 99,80

B-selectie/Springplank

€ 75,90

De contributie wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex.

 

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging.

Meer informatie kunt u vinden op de site van het Jeugdsportfonds:

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zwolle/

CalibrisCalibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Like ons op facebook!