Contact informatie

Alle functies binnen de vereniging worden ingevuld door vrijwilligers. Het kan zijn dat u pas na een aantal dagen een reactie krijgt.

 

Ledenadministratie
Opzeggen van uw lidmaatschap kunt u alleen per email bij de ledenadministratie doen, per de 1e van het komende kwartaal.
leden@cgvspartazwolle.nl

Penningmeester
Voor vragen met betrekking tot inning van de contributie kunt u mailen naar:
penningmeester@cgvspartazwolle.nl
Onze penningmeester is:
Sasja Geels
Gironummer: NL65INGB0000057923 t.n.v. cgv Sparta

Secretariaat
Voor algemene vragen met betrekking tot de vereniging kunt u mailen naar:
info@cgvspartazwolle.nl
Het secretariaat wordt verzorgd door:
Geraldien van der Spek

Technische Leiding
Voor vragen met betrekking tot de trainingen en trainers kunt u mailen naar:
TL@cgvspartazwolle.nl
Contactpersoon voor de TL is:
Nynke Schrijver

Webmaster
Onze website wordt beheerd door Thijs Kamerman.

GIGA
Voor informatie met betrekking tot de nevenactiviteiten kunt u mailen naar:
GIGA@cgvspartazwolle.nl
Contactpersoon voor GIGA is:
Daphne

Turnpakjes
Voor informatie of aanschaf van een Sparta-turmpakje kunt u contact opnemen met:
Ankie Roelofs
038-4653067

CalibrisCalibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Like ons op facebook!